Panel Girişi
Isı Sayacı Kullanan Apartman Yöneticileri,  Periyodik Muayene İçin Bu Tarihi Kaçırmayın!

Isı Sayacı Kullanan Apartman Yöneticileri, Periyodik Muayene İçin Bu Tarihi Kaçırmayın!

Isı Sayacı Kullanan Apartman Yöneticileri, Periyodik Muayene İçin Bu Tarihi Kaçırmayın!

Merkezi ısıtma sisteminde ısı sayacı (kalorimetre) kullanan apartman yöneticileri veya yapı sahiplerinin sayaçlarını belirli periyotlarda muayene ettirmeleri gerekmektedir. Bu konuyla alakalı mevzuat çalışması ilk olarak 2018 yılında yapılmıştır. Ancak 27 Ocak 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çıkarılan 31732 sayılı yönetmelik kullanıcılara 2023 yılında yapılması zorunlu olan bir sorumluluk yüklemiştir. Bu yönetmeliğin 4. Maddesine göre “......2017 yılı ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş olup periyodik/stok muayenesi yaptırılmamış olanlar için bu sayaçların periyodik/stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2022 tarihinden 28/2/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2022 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması veya 1/1/2023 tarihinden 28/2/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2023 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması….” zorunludur.

Bilindiği üzere; ısı sayacı (kalorimetre), merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan ve tüketilen toplam enerjiyi hesaplayarak, her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir.

6 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, ısı sayaçlarının (kalorimetre) belirli aralıklarla muayene edilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu yönetmelik esasında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayandırılmaktadır. Bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kanunun 15 maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılır.

Yönetmeliğe Göre Muayene Çeşitleri Nelerdir?

Yönetmeliğe göre ısı sayaçları;

  • İlk muayene
  • Periyodik muayene
  • Ani muayene
  • Şikâyet muayenesi
  • Stok muayenesi

olmak üzere, beş farklı şekilde muayeneye tabi tutulabilir.

Bu yönetmelikle ilgili detayları ve muayene türlerinin ne ifade ettiğini öğrenmek için Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin Taraflara Yüklediği Sorumluluklar adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Bu yazımızda yukarıda sayılan muayene çeşitlerinden periyodik muayeneyi inceleyeceğiz.

Sayaçlarda Periyodik Muayene Nedir?

Yönetmeliğin 8. maddesine göre periyodik muayene, “Belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan genel muayene” olarak tanımlanır.